ÚVOD

Jsme advokátní kanceláří s více než patnáctiletou tradicí prakticky ve všech základních oblastech práva. Více než dekáda zkušeností a znalostí nám zajistila renomé kanceláře poskytující vysoce kvalitní obchodní i osobni právní služby. Zaměřujeme se na tvorbu kreativních řešeni náročných právních problémů, která umožnují našim klientům dosáhnout jejich obchodních i osobních cílů.

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva, s důrazem na právo duševního vlastnictví a autorské právo (IP), nemovitostní právo, včetně restitucí, a obchodní právo. Především se v rámci naší praxe snažíme předcházet sporům. Pokud ke sporné situaci dojde, usilujeme o nalezení rychlého řešení smírnou cestou. Neustále jsme však připraveni případ řešit i soudní cestou v situacích, kdy efektivní dohoda není možná. Máme za sebou vysoké množství úspěšně vyřešených soudních sporů, ve kterých naši klienti prosadili své zájmy.

Kancelář zajišťuje zastupování před soudy všech stupňů, a to včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Při své činnosti aktivně spolupracujeme se soudními znalci, notáři, patentovými zástupci, realitními kancelářemi a daňovými poradci. Kompletní portfolio poskytovaného poradenství naleznete zde.