01.01.2021 | GDPR

Brexit a předávání osobních údajů do Velké Británie od 01.01.2021

Dne 31. 01. 2020 vystoupila Velká Británie z EU a stala se tak tzv. třetí zemí, přičemž počínaje 01.01.2021 nadále není pro Velkou Británii závazná legislativa EU. V současné době tak Velká Británie není mimo jiné zavázána ani Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Jaká je tedy aktuální úprava předávání osobních údajů do Velké Británie od 01.01.2021?

Z pohledu GDPR se stala Velká Británie třetí zemí, avšak po dobu 4 měsíčního přechodného období, které může být prodlouženo o další 2 měsíce, se předávání osobních údajů z EU do Velké Británie nepovažuje za předávání do třetí země, pokud je použita legislativa Velké Británie o ochraně osobních údajů ze dne 31.12.2020, která koresponduje s právní úpravou dle GDPR; po dobu tohoto přechodného období tak prakticky nedochází k zásadním změnám.

Uvedené přechodné období bylo stanoveno za účelem vytvoření časového prostoru pro přijetí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předávání osobních údajů do Velké Británie dle čl. 45 GDPR. V případě, že by takové rozhodnutí po dobu přechodného období Evropskou komisí vydáno nebylo, bylo by nutné přistoupit k zavedení některého z opatření pro předávání osobních údajů do třetích zemí.

V současné době, pokud při předávání osobních údajů do Velké Británie použijete právní předpisy Velké Británie k ochraně osobních údajů ze dne 31.12.2020, se pro Vás nic zásadního nemění. Je však nutné situaci sledovat a případně pokud by Evropská komise v rozhodném období nerozhodla dle čl. 45 GDPR, přijmout včas opatření pro předávání osobních údajů do třetích zemí, mezi které se např. řadí aplikace smluvních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.