01.01.2021 | Ochrana práv duševního vlastnictví

Jak získat finanční podporu na ochranu práv duševního vlastnictví v roce 2021

Plánujete ve stávajícím roce 2021 registrovat ochrannou známku na své logo nebo průmyslový vzor na design svého výrobku? I když je současný svět ochromen pandemií COVID-19, která nepochybně zasáhla do konkurenceschopnosti malých a středních podniků, i nadále můžou tyto podniky s finanční podporou Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Evropské komise využívat služeb registrace těchto průmyslových práv. Slouží k tomu grantový fond „Ideas Powered for Business SME Fund“ pro malé a střední podniky (MSP), který je zaměřen právě na obnovu ekonomiky EU po pandemii COVID-19.

O co jde?

Grantový program „Ideas Powered for Business SME Fund“ má za cíl pomoci malým a středním podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví a rozvojem strategie a ochrany těchto práv. V rámci tohoto programu lze získat dva typy grantových příspěvků; pro naše klienty bude nepochybně zajímavější právě jeden z nich, a to možnost proplacení až 50 % zaplacených správních poplatků za podání přihlášky ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru na národní, regionální či unijní úrovni, a to až do výše 1 500 EUR. Výsledná částka k proplacení vychází vždy ze základního poplatku zaplaceného v okamžiku podání přihlášky (vyjma dalších tříd výrobků a služeb u přihlášky ochranné známky či poplatků za zveřejnění nebo odklad u přihlášky průmyslového vzoru). U přihlášky ochranné známky EU tak můžete ušetřit až 425 EUR.

Kdo může o příspěvek požádat?

Finanční podpora prostřednictvím „Ideas Powered for Business SME Fund“ je určená pro žadatelé splňující především tyto podmínky:

 • žadatel je zavedeným malým nebo středním podnikem (MSP) ve smyslu definice doporučení EU 2003/361, a tedy jehož roční obrat nepřekračuje 50 milionů EUR, a/nebo celková roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR, a nezaměstnává více než 250 osob;
 • žadatel má sídlo v některém z členských států EU;
 • žadatel disponuje osvědčením o registraci DPH;
 • žadatel disponuje bankovním účtem, jehož majitelem je žadatel (jako podnik), s odpovídajícími bankovními údaji (tj. číslo účtu ve formě IBAN a kód BIC/SWIFT);
 • žadatel před podáním žádosti nezískal vnitrostátní nebo evropské financování na tytéž služby nebo jejich část;
 • žadatel není v úpadku nebo likvidaci apod.

Kdy lze o grantový příspěvek žádat?

Časový harmonogram pro podávání žádostí o poskytnutí peněžité podpory je rozdělen do 5 období:

 • 11. ledna – 31. ledna 2021 (období 1);
 • 1. března – 31. března 2021 (období 2);
 • 1. května – 31. května 2021 (období 3);
 • 1. července – 31. července 2021 (období 4);
 • 1. září – 30. září 2021 (období 5).

Máte zájem o grantovou podporu?

Pokud vás tato možnost grantové podpory zaujala a rádi byste zjistili, zda o ní můžete požádat, napište nám na info@svojanovska.cz. Pro každé období je vyčleněna částka ve výši 4 miliony EUR; pokud tedy bude pro jednotlivé období vyčerpána, další žádosti již nebude EUIPO přijímat a bude nutné vyčkat dalšího období. Doporučujeme proto začít tuto záležitost řešit v předstihu (ideálně cca 3 týdny před začátkem daného období), abychom stihli žádost (vč. potřebných příloh) pro vás připravit a včas u EUIPO podat.