CENY

Cenová nabídka

Cenová nabídka je založena na individuálních potřebách a požadavcích klienta, náročnosti případu, aplikaci cizího práva, cizího jazyka a termínu zpracování.

Odměna za právní služby vychází buď ze smluvní hodinové sazby nebo z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu v platném znění (úkonová odměna).

Naší advokátní kanceláří je nejčastěji sjednávána smluvní odměna ve formě hodinové sazby, která činí 2500 Kč bez DPH / 1 hodina, což nám umožňuje proti úkonové odměně účtovat skutečně odvedenou práci. Klientovi je tak účtován jen vynaložený čas na právní službu, nikoliv započaté hodiny právní služby.

V případech, kdy je reálně možné předem stanovit rozsah právní služby (typicky komplexní zajištění převodu nemovitosti, přihláška ochranné známky, přihláška do insolvenčního řízení, sepis insolvenčního návrhu apod.) naše advokátní kancelář nabízí i možnost sjednání fixní odměny za případ.

V případě dlouhodobé komplexní správy právní agendy klientům nabízíme uzavření paušální smlouvy o právním zastoupení se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb. Smlouva o poskytování paušálních právních služeb je sjednávána minimálně na dobu 1 roku, od minimálního objemu právních služeb 8 hodin měsíčně.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty hotové výlohy, např. soudní a správní poplatky, odměna notáře a soudního znalce.

Registrace ochranné známky s územní platností pro ČR

Zahrnuje rešerši a přípravu přihlášky ochranné známky a podání přihlášky ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR včetně koordinačních prací v rozsahu do 2 hodin.

1 ochranná známka pro ČR

5 000 Kč bez DPH

Obnova ochranné známky s územní platností pro ČR

1 obnova známky pro ČR

3 000 Kč bez DPH

Registrace ochranné známky s územní platností pro EU

Zahrnuje rešerši a přípravu přihlášky ochranné známky a podání přihlášky ochranné známky evropskému úřadu EUIPO včetně koordinačních prací v rozsahu do 4 hodin.

1 ochranná známka pro EU

10 000 Kč bez DPH

Obnova ochranné známky s územní platností pro EU

1 obnova známky pro EU

6 000 Kč bez DPH

Advokátní úschova

Svěřené finanční prostředky jsou po dobu úschovy uloženy na depozitním účtu vedeném pro každý případ samostatně u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Odměna za advokátní úschovu je závislá na ceně uschované částky a je účtována samostatně, pouze pokud není součástí komplexní právní služby (typicky zajištění převodu nemovitosti):

0 – 500 000 Kč

3 000 Kč bez DPH

500 000 – 1 000 000 Kč

4 000 Kč bez DPH

1 000 000 – 5 000 000 Kč

5 000 Kč bez DPH

5 000 000 Kč a více

smluvní odměna

listiny, cenné papíry a pod.

smluvní odměna

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů je účtována samostatně pouze pokud není součástí komplexní právní služby:

Za každou započatou stránku

30 Kč bez DPH

Ověření podpisů

Ověření podpisů je účtováno samostatně pouze pokud není součástí komplexní právní služby. Cena je platná při podpisu v sídle naší advokátní kanceláře:

1 podpis

30 Kč bez DPH

Jsme plátci DPH.