ÚVOD

Advokátní kancelář

Jsme advokátní kanceláří s více než patnáctiletou tradicí prakticky ve všech základních oblastech práva. Více než dekáda zkušeností a znalostí nám zajistila renomé kanceláře poskytující vysoce kvalitní obchodní i osobni právní služby. Zaměřujeme se na tvorbu kreativních řešeni náročných právních problémů, která umožnují našim klientům dosáhnout jejich obchodních i osobních cílů.

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva, s důrazem na právo duševního vlastnictví a autorské právo (IP), nemovitostní právo, včetně restitucí, a obchodní právo. Především se v rámci naší praxe snažíme předcházet sporům. Pokud ke sporné situaci dojde, usilujeme o nalezení rychlého řešení smírnou cestou. Neustále jsme však připraveni případ řešit i soudní cestou v situacích, kdy efektivní dohoda není možná. Máme za sebou vysoké množství úspěšně vyřešených soudních sporů, ve kterých naši klienti prosadili své zájmy.

Kancelář zajišťuje zastupování před soudy všech stupňů, a to včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Při své činnosti aktivně spolupracujeme se soudními znalci, notáři, patentovými zástupci, realitními kancelářemi a daňovými poradci. Kompletní portfolio poskytovaného poradenství naleznete zde.

Aktuality

Stažené fotografie z internetu – ano nebo ne?

Všichni to určitě známe – procházíme si webové stránky a zalíbí se nám fotografie, která je na nich vyobrazena; rádi bychom si jí stáhli či i již přímo použili pro své vlastní účely. Je však tento postup legální? Číst dál...

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 01.06.2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., který výrazným způsobem zasahuje do stávající koncepce a fungování evidence skutečných majitelů. Číst dál...

Jak získat finanční podporu na ochranu práv duševního vlastnictví v roce 2021

Plánujete ve stávajícím roce 2021 registrovat ochrannou známku na své logo nebo průmyslový vzor na design svého výrobku? Číst dál...

Brexit a nová pravidla platnosti ochranných známek

Jak již nepochybně všichni víme, dne 31. 01. 2020 vystoupila Velká Británie z EU. V důsledku tohoto tzv. brexitu se otevřela řada otázek – mezi nimiž i to, zda ochranné známky, které byly v EU zapsány či jsou teprve přihlašovány, budou na území Velké Británie platit či nikoliv. Číst dál...

Brexit a předávání osobních údajů do Velké Británie od 01.01.2021

Dne 31. 01. 2020 vystoupila Velká Británie z EU a stala se tak tzv. třetí zemí, přičemž počínaje 01.01.2021 nadále není pro Velkou Británii závazná legislativa EU. Číst dál...