KDO JSME

Náš tým

Základem naší kanceláře jsou naši právníci. Různorodost a šíře našich profesních zkušeností nám umožňuje vytvářet praktická, efektivní a inovativní řešení pro širokou škálu právních problémů.

image

Mgr. Jiřina Svojanovská

advokátka ČAK 10471

V roce 2001 vystudovala obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, advokátkou je od roku 2005.

Poskytuje právní poradenství se specializací na nemovitostní právo, restituční spory, právo duševního vlastnictví, včetně autorského práva, a IT právo. Během svého profesního působení spolupracuje s širokým spektrem klientů od jednotlivců a start-upů přes středně velké podniky až po veřejné subjekty a nadnárodní společnosti. Setkáte se při přípravě developerských projektů, řešení nemovitostních a restitučních případů, také ale u Vašich IT projektů, včetně projektů agilního vývoje, a autorskoprávních a nekalosoutěžních sporů.

Mobil: +420 604 380 513
Email: svojanovska@svojanovska.cz

image

Mgr. Bc. Iveta Šandalová

advokátka ČAK 16903
whistleblowing officer

V roce 2012 vystudovala obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2014 vystudovala obor Mezinárodní vztahy – Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, advokátkou je od roku 2016.

Věnuje se právnímu poradenství se zaměřením na právo duševního vlastnictví, včetně autorského práva, IT práva, ochrany osobních údajů, a na smluvní právo. Nejčastěji se o Vás bude starat v souvislosti s právními aspekty Vašeho logotypu, obchodního jména a domény, ochrany Vašeho technického řešení, know-how, při přípravě webu nebo aplikace, zajistí pro Vás GDPR audit a jeho implementaci. Ráda se Vám bude věnovat i bude-li mít Váš případ mezinárodní přesah.

Mobil: +420 734 328 719
Email: sandalova@svojanovska.cz

image

Mgr. Dominika Kantková

advokátní koncipientka ČAK 45898

V roce 2022 vystudovala obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Soustředí se především na oblast smluvního práva nemovitostí, přípravu dokumentace pro realitní kanceláře. Zajímá se o oblast občanského, obchodního a insolvenčního práva.

Mobil: +420 734 122 324
Email: kantkova@svojanovska.cz